U kunt bij Praktijk De Engh terecht voor diagnostiek en hulp bij complexe en/of hardnekkige casuïstiek, zoals:

  • sterk achterblijvende leerontwikkeling op één of meer schooldomeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spellen), ondanks een periode van intensieve, systematische en doelgerichte hulp, eventueel in combinatie met andere problemen
  • enkel- of meervoudige leerstoornissen, zoals dyslexie (ook EED) of dyscalculie
  • complexe en/of meervoudige leerproblemen
  • problemen in de contacten en relaties met klasgenoten, leerkrachten/docenten en/of gezinsleden (voorbeelden: geen of wisselende vrienden, ruzies of conflicten, onvoldoende assertief, pesten of gepest worden, sterk afhankelijk gedrag, e.d.)
  • problemen in de aandacht, werkhouding en motivatie
  • emotionele problemen, zoals somberheid, stress of angst
  • slaap- of eetproblemen
  • psychosomatische klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid

Scholen of samenwerkingsverbanden kunnen Praktijk De Engh bij complexe casuïstiek raadplegen voor een consult of voor een korte of langere periode van onderzoek of hulp. Daarbij is het streven in principe de onderwijsprofessionals in staat te stellen de begeleiding van de leerling na enige tijd zelfstandig te kunnen vormgeven, uitvoeren en evalueren.

Praktijk De Engh kan tevens ingehuurd worden voor een workshop of een korte training op maat rondom een thema op het grensvlak van onderwijs en zorg. Ook bieden wij korte en doelgerichte begeleidingstrajecten onderwijsprofessionals.

Aanmelding verloopt bij Praktijk De Engh via het contactformulier. Klik hier voor het contactformulier.

Een medewerker van Praktijk De Engh zal op basis van een kosteloos oriënterend overleg geheel vrijblijvend een offerte uitbrengen. Het richttarief hierbij is € 95,- per uur.


Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top