Er zijn verschillende redenen om als school (basis- en voortgezet onderwijs, regulier en speciaal onderwijs) of samenwerkingsverband de hulp van Praktijk De Engh in te schakelen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden waarbij Praktijk De Engh taxatie, diagnostiek, hulp en advies op maat kan bieden.

“We hebben op school twee leerlingen met forse dyscalculie. Aan de zorgvraag van deze leerlingen kunnen wij als school niet voldoen; wij hebben noch de mankracht, noch de expertise. Kan Praktijk De Engh samen met ons een traject voor deze leerlingen ontwikkelen, waarbij er aandacht is voor o.a. het ontwikkelingsperspectief, het uitwerken van een eigen leerlijn, het formuleren van concrete doelen, het bepalen van toetsvormen en -momenten, het bieden van instructie (intern/extern), etc.?”

“Het lukt Najib onvoldoende om met zijn klasgenoten om te gaan; hij maakt ruzie en staat vaak alleen. De ouders hebben thuis ook veel conflicten met hem en zouden graag hulp bij de opvoeding hebben. Kan Praktijk De Engh dit kind in de thuis- en schoolsituatie ondersteuning bieden?”

“We hebben de indruk dat Sanne wel de capaciteiten heeft om mee te komen, maar haar prestaties blijven zeer zwak. We hebben al veel extra hulp geboden. We zijn benieuwd wat er precies aan de hand is en wat de onderwijsbehoeften van haar zijn.”

“Romy trekt zich steeds meer terug en oogt angstig en depressief. We weten dat er thuis veel ruzies plaats vinden. De ouders herkennen het beeld niet en zeggen dat er niets aan de hand is. Op welke wijze kunnen we met ouders hierover in gesprek raken en er voor zorgen dat Romy geholpen wordt?”

“Senna lijkt niet meer gemotiveerd. Ze luistert slecht en reageert nauwelijks op instructies of feedback. Tijdens het zelfstandig werken kijkt ze veel om zich heen en ze presteert zwak op toetsen. We vragen ons af wat er aan de hand is: is de leerstof te complex voor haar, heeft ze moeite zich te concentreren of zijn er wellicht andere problemen? Kan Praktijk De Engh ons helpen de problematiek te ontwarren en ons te adviseren over de wijze waarop we haar kunnen begeleiden?”

“Cas is gediagnosticeerd met DCD en astma en ontvangt hiervoor begeleiding. Echter, we ervaren handelingsverlegenheid op het gebied van rekenen. Ondanks individuele remedial teaching op school komt de rekenontwikkeling maar niet op gang. Ze lijkt ook steeds angstiger te worden voor rekenen. Kan Praktijk De Engh Cas een periode specialistische rekenbehandeling bieden (niveau: gespecialiseerde gedragswetenschapper) en ons als school adviseren in het vervolgtraject?”

 


Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top