Elle Ankone (geboren in 1966) is eigenaar en regiebehandelaar van Praktijk De Engh. Ze is NVO Orthopedagoog-Generalist BIG (BIG-nummer 69926877031) / Postmaster-orthopedagoog SKJ, NVRG Gezins- en relatietherapeut en Supervisor NVO Orthopedagoog-Generalist en NIP BAPD / K&J en Onderwijskundige. Ze is uitgebreid postdoctoraal geschoold op het gebied van de systeemtherapie, (cognitieve) gedragstherapie en psychodynamische therapie en onder andere opgeleid binnen de methodieken ABFT/AFFT, EFT en NIKA. Ze is geregistreerd als Basislid van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie en als Basis EFT Registertherapeut.

  • Binnen Praktijk De Engh geeft Elle leiding aan de organisatie en is ze regiebehandelaar.
  • Als gedragswetenschapper/systeemtherapeut verzorgt ze daarnaast diagnostiek, behandelingen en therapie bij complexe en meervoudige psychosociale problemen, relatie- en gezinsproblematiek, psychiatrische problematiek en leerstoornissen. Ze werkt daarbij met kinderen, jeugdigen, hun ouders en andere betrokkenen, zoals onderwijsprofessionals. Elle is onder andere gespecialiseerd in de zorg aan kinderen met complexe leerstoornissen en comorbide emotionele, gedrags- of sociale problematiek. Ze werkt daarbij systemisch én individueel en integreert verworvenheden uit onder andere de systeemtherapie, de (ortho)pedagogiek, (cognitieve) gedragstherapie en psychodynamische therapie. De gehechtheidstheorie vormt daarbij een centraal referentiekader.
  • U kunt bij Elle terecht voor gehechtheidsgerichte gezinstherapie (ABFT, AFFT) en partnerrelatietherapie (EFT).
  • Ook adviseert Elle onderwijsinstellingen bij diagnostische en begeleidingsvraagstukken. Daarnaast verzorgt ze workshops voor gedragswetenschappers, gericht op diagnostiek, behandeling, begeleiding en advies bij ernstige leer- en ontwikkelingsproblemen binnen de onderwijssetting.
  • Als Supervisor NVO Orthopedagoog-Generalisten en NIP BAPD / K&J biedt ze supervisie aan orthopedagogen en psychologen.
  • Elle heeft specifieke deskundigheid op het gebied van enkel- en meervoudige lees- en spellingstoornissen (dyslexie) en enkel- en meervoudige rekenstoornissen (dyscalculie). Ze is opgenomen in het Deskundigen Bestand Dyslexie NVO/NIP en erkend als hoofdbehandelaar dyslexie (NKD). Daarnaast is ze geregistreerd als postacademisch diagnosticus en behandelaar dyscalculie (KiD). Ze verzorgt sinds meer dan 15 jaar (samen met Hans van Luit, Jojanneke van der Beek en Hanneke Besseler) postacademische cursussen voor orthopedagogen en psychologen gericht op de diagnostiek en behandeling van dyscalculie bij het KiD.
  • Elle werkt aan een promotieonderzoek getiteld Ernstige rekenproblemen, gehechtheidsproblemen en stress (promotor: prof. J.E.H. van Luit; co-promotor: dr. J. Zevalkink).

Elle is onder andere lid van: NVO, NVRG, VKJP en NIP.

Elle is doorgaans aanwezig op maandag t/m vrijdag.


Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top