Joery Stalenhoef

Joery Stalenhoef (geboren in 1987) is orthopedagoog en afgestudeerd in augustus 2010 (Master Orthopedagogiek – Universiteit Utrecht), in de richting leerlingenzorg.

Binnen Praktijk De Engh diagnosticeert en behandelt Joery kinderen en jeugdigen met complexe en/of meervoudige leer- en ontwikkelingsproblematiek. Op woensdag werkt Joery op Praktijk De Engh aan de ontwikkeling van meerdere softwareproducten, speciaal ontwikkeld voor kinderen met ernstige leerproblemen.

Joery is van september 2012 tot september 2016 werkzaam geweest op het Dyscalculie Expertisecentrum Nederland (onderdeel van het Ambulatorium aan de Universiteit Utrecht). Daarnaast was hij Universitair (stage)docent bij de Masteropleiding Orthopedagogiek (Universiteit Utrecht).

Joery beschikt over expliciete deskundigheid op het gebied van diagnostiek en behandeling van rekenproblemen en dyscalculie. Hij heeft in januari 2013 de cursus Dyscalculie; theorie, diagnostiek en behandeling succesvol afgerond en is geregistreerd als postacademisch diagnosticus en behandelaar dyscalculie bij het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie (KiD).

Joery is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.


Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top