Praktijk De Engh biedt individuele behandel- of therapiesessies voor het kind of jeugdige. De duur van een sessie is veelal 45 of 60 minuten, de frequentie meestal 1 of 2 keer per week. Daarnaast biedt Praktijk De Engh ouderbegeleiding en systeemtherapie, veelal met een frequentie van 1 keer per 2 à 3 weken. Medewerkers van Praktijk De Engh overleggen daarnaast regelmatig met andere professionals die betrokken zijn bij de zorg rondom een kind of jeugdige, zoals onderwijsprofessionals, artsen of therapeuten (uitsluitend indien hier toestemming voor gegeven is).

Hieronder vindt u een overzicht van het zorgaanbod:

 • gespecialiseerde individuele en/of systemische behandeling bij leerproblemen in combinatie met psychosociale, somatische of psychiatrische problematiek (6-18 jaar)
 • individuele en/of systemische psychotherapie bij (lichte of forse) psychosociale en/of psychiatrische problematiek (6-18 jaar), zoals:
  • boos, agressief of opstandig gedrag
  • druk en impulsief gedrag en problemen met de zelfcontrole
  • sociale problemen (o.a. bang zijn voor andere kinderen, weinig of geen vrienden hebben, geplaagd of gepest worden, veel conflicten hebben, zichzelf onvoldoende kunnen verweren)
  • angst- of stemmingsproblemen
 • hulp bij psychotrauma (EMDR)
 • gespecialiseerde individuele behandeling bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED; 7-13 jaar) of dyscalculie
 • gespecialiseerde individuele behandeling bij ernstige en complexe leerstoornissen (6-18 jaar)
 • parallel aan individuele behandeltrajecten: ouderbegeleiding (voorbeelden van thema’s: ‘de beleving van het ouderschap’, ‘responsief en sensitief opvoeden’, ‘stellen en handhaven van grenzen’, ‘betekenis van en omgaan met een leer- of ontwikkelingsachterstand of beperking’, ‘omgaan met school: relatie met onderwijsprofessionals, omgaan met cijfers, toetsen en huiswerk’)
 • advisering en begeleiding van onderwijsprofessionals bij individuele problematiek van een leerling, in de rol van inhoudelijk adviseur, behandelend therapeut of (mede)regisseur van een begeleidingstraject (zie voor meer informatie: Scholen)

Coronavirus

In verband met het coronavirus maakt Praktijk De Engh met alle cliënten individuele afspraken.
Een deel van de afspraken vindt plaats op de praktijk en een deel via (beeld)bellen.
De medewerkers van Praktijk De Engh werken gedeeltelijk op de praktijk en gedeeltelijk vanaf thuis.

Praktijk De Engh volgt de richtlijnen van het RIVM:
 • blijf thuis bij klachten
 • houd 1,5 meter afstand
 • handen wassen bij binnenkomst

 • Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via 035-6030195 (di/do/vr tussen 09:00 - 11:00 of laat een bericht achter op de voicemail) of per e-mail via info@engh.nl

  Contactgegevens

  Adres:
  Praktijk De Engh
  Beukenlaan 9a
  3762 AE Soest
  info@engh.nl

  Telefonische bereikbaarheid:
  035-6030195

  dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur

  voor:
  • administratieve vragen
  • vragen omtrent werkwijze kosten en vergoedingen
  • informatie over wachtlijst en aanmelding

  Inlichtingen of aanmeldingen:
  Maakt u hiervoor gebruik van onderstaande contactformulieren
  Praktijk De Engh
  Top