Praktijk De Engh biedt individuele behandel- of therapiesessies voor het kind of jeugdige. De duur van een sessie is veelal 45 of 60 minuten, de frequentie meestal 1 of 2 keer per week. Daarnaast biedt Praktijk De Engh ouderbegeleiding en systeemtherapie, veelal met een frequentie van 1 keer per 2 à 3 weken. Medewerkers van Praktijk De Engh overleggen daarnaast regelmatig met andere professionals die betrokken zijn bij de zorg rondom een kind of jeugdige, zoals onderwijsprofessionals, artsen of therapeuten (uitsluitend indien hier toestemming voor gegeven is).

Hieronder vindt u een overzicht van het zorgaanbod:

 • gespecialiseerde individuele en/of systemische behandeling bij leerproblemen in combinatie met psychosociale, somatische of psychiatrische problematiek (6-18 jaar)
 • individuele en/of systemische psychotherapie bij (lichte of forse) psychosociale en/of psychiatrische problematiek (6-18 jaar), zoals:
  • boos, agressief of opstandig gedrag
  • druk en impulsief gedrag en problemen met de zelfcontrole
  • sociale problemen (o.a. bang zijn voor andere kinderen, weinig of geen vrienden hebben, geplaagd of gepest worden, veel conflicten hebben, zichzelf onvoldoende kunnen verweren)
  • angst- of stemmingsproblemen
 • hulp bij psychotrauma (EMDR)
 • gespecialiseerde individuele behandeling bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED; 7-13 jaar) of dyscalculie
 • gespecialiseerde individuele behandeling bij ernstige en complexe leerstoornissen (6-18 jaar)
 • parallel aan individuele behandeltrajecten: ouderbegeleiding (voorbeelden van thema’s: ‘de beleving van het ouderschap’, ‘responsief en sensitief opvoeden’, ‘stellen en handhaven van grenzen’, ‘betekenis van en omgaan met een leer- of ontwikkelingsachterstand of beperking’, ‘omgaan met school: relatie met onderwijsprofessionals, omgaan met cijfers, toetsen en huiswerk’)
 • advisering en begeleiding van onderwijsprofessionals bij individuele problematiek van een leerling, in de rol van inhoudelijk adviseur, behandelend therapeut of (mede)regisseur van een begeleidingstraject (zie voor meer informatie: Scholen)
 • partnerrelatietherapie (EFT)
 • gezinstherapie (ABFT/AFFT)
 • oudertherapie (NIKA, video-interactiebegeleiding)

Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:
 • administratieve vragen
 • vragen omtrent werkwijze, kosten en vergoedingen
 • informatie over wachtlijst en aanmelding

Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van onderstaande contactformulieren
Praktijk De Engh
Top