Er zijn tal van redenen om de hulp van Praktijk De Engh in te schakelen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

“Ondanks een doublure en veel extra hulp en RT kan ons kind niet meekomen met de klas. Hij scoort op alle toetsen erg slecht. School zegt niet meer te weten hoe ze hem kunnen helpen. Als we thuis met hem willen oefenen, wordt hij erg boos. Misschien moet hij wel van school af. Wat moeten we doen?”

“Onze geadopteerde dochter van 14 is vaak erg boos. De ruzies worden steeds heftiger. Onze andere dochter trekt zich terug op haar kamer. De sfeer in huis is inmiddels erg slecht. Wij als ouders weten niet meer wat we moeten doen.” 

“Onze zoon krijgt elke zondagavond pijn in zijn buik. Op maandagochtend huilt hij en wil hij niet naar school. Hij piekert veel en slaapt slecht. Wat is er aan de hand?”

“Onze zoon is erg prikkelbaar. Hij wil graag dat alles op zijn manier gebeurt. Als hij moet stoppen met gamen of met ons mee moet, wordt hij erg boos. Op school heeft hij veel conflicten met klasgenoten en in het speelkwartier staat hij vaak alleen. We vragen ons af wat er met hem aan de hand is. Heeft hij misschien autisme?”

U kunt bij Praktijk De Engh terecht voor diagnostiek en hulp bij onder andere de volgende problematiek:

 • problemen in de contacten en relaties met gezinsleden, leeftijdsgenoten en/of leerkrachten of docenten
 • problemen in de aandacht (concentratie, impulsiviteit), werkhouding en motivatie
 • emotionele problemen, zoals somberheid, stress, angst, verdriet of boosheid
 • slaap- of eetproblemen
 • psychosomatische klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid
 • psychotrauma
 • sterk achterblijvende leerontwikkeling op één of meer schooldomeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spellen), ondanks een periode van intensieve hulp (minimaal een half jaar RT), eventueel in combinatie met andere problemen
 • conflicten en spanningen in het gezin

Met welke problemen kunt u niet terecht bij Praktijk De Engh?

 • als er sprake is van leerproblemen, waarbij nog geen systematische hulp is ingezet
 • als er sprake is van een acute crisissituatie; belt u uw eigen huisarts, de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in de buurt (Spoedeisende Hulp van Meander Medisch Centrum: 033-8505050) of 112
 • als een van de ouders en/of de jeugdige niet wil meewerken
 • als er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek, zoals een eetstoornis, verslavingsproblematiek of suïcidegevaar.

Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top