Soms zijn problemen niet eenduidig te herleiden tot bijvoorbeeld ‘autisme’, ‘opvoedingsproblemen’, ‘leerproblemen’ of ‘ADHD’. Er is dan sprake van meervoudige problematiek. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van individuele kwetsbaarheden en bepaalde interactiepatronen en betekenisverlening in het gezin. Een kind toont verminderde schoolprestaties, aandachtsproblemen, stress en buikpijn. Of er is bijvoorbeeld sprake van een combinatie van conflicten thuis en op school, slaapproblemen en depressieve klachten.

Praktijk De Engh is zeer deskundig en ervaren in het leveren van maatwerk in diagnostiek en zorg bij meervoudige en complexe problematiek. Via een gefaseerd traject van intake, taxatie en aanvullende diagnostiek wordt een uitgebalanceerd behandel- en begeleidingstraject ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij er intensief wordt samengewerkt met ouders of het hele gezin en zo nodig met school.

Binnen de diagnostiek- en behandeltrajecten wordt gebruikt gemaakt van individuele trajecten, systeemtherapie of een combinatie hiervan. Voorbeelden van een meer individueel gericht traject zijn ‘dyscalculiebehandeling met een eigen leerlijn op school’, ‘EMDR’ of een ‘geprotocolleerde cognitief-therapeutische behandeling van een angststoornis’. Individuele trajecten worden altijd gecombineerd met ouderbegeleiding of gezinsgesprekken. Voorbeelden van systemisch werken zijn ‘systeemtherapie bij depressieve klachten’ of een ‘gehechtheidsgerichte gezinstherapie bij conflicten thuis’.

 

[button link=”mailto:info@engh.nl” type=”icon” icon=”people”]Neemt u voor meer informatie contact op met Praktijk De Engh[/button]


Coronavirus

In verband met het coronavirus maakt Praktijk De Engh met alle cliënten individuele afspraken. Vanaf 2 juni is het voor alle leeftijden weer beperkt mogelijk om afspraken te maken op de praktijk. Afspraken vinden echter nog overwegend plaats via (beeld)bellen. De medewerkers van Praktijk De Engh werken gedeeltelijk op de praktijk en gedeeltelijk vanaf thuis.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via 035-6030195 (di/do/vr tussen 09:00 - 11:00 of laat een bericht achter op de voicemail) of per e-mail via info@engh.nl

Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur

voor:
  • administratieve vragen
  • vragen omtrent werkwijze kosten en vergoedingen
  • informatie over wachtlijst en aanmelding

Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van onderstaande contactformulieren
Praktijk De Engh
Top