Soms zijn problemen niet eenduidig te herleiden tot bijvoorbeeld ‘autisme’, ‘opvoedingsproblemen’, ‘leerproblemen’ of ‘ADHD’. Een kind heeft bijvoorbeeld last van aandachtsproblemen én leerproblemen én er zijn veel ruzies in het gezin. Er is dan sprake van meervoudige problematiek.

Praktijk De Engh is zeer deskundig en ervaren in het leveren van maatwerk in diagnostiek en zorg bij meervoudige en complexe problematiek. Via een stapsgewijze procedure van intake, taxatie en aanvullende diagnostiek wordt een uitgebalanceerd behandel- en begeleidingstraject ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij er intensief wordt samengewerkt met ouders of het hele gezin en zo nodig met school.

Binnen de diagnostiek- en behandeltrajecten wordt gebruikt gemaakt van individuele trajecten, systeemtherapie of een combinatie hiervan. Voorbeelden van een meer individueel gericht traject zijn ‘dyscalculiebehandeling met een eigen leerlijn op school’, ‘EMDR’ of een ‘geprotocolleerde cognitief-therapeutische behandeling van een angststoornis’. Individuele trajecten worden altijd gecombineerd met ouderbegeleiding of gezinsgesprekken.

Voorbeelden van systemisch werken zijn ‘systeemtherapie bij depressieve klachten’ of een ‘gehechtheidsgerichte gezinstherapie bij conflicten thuis’.

Neemt u voor meer informatie contact op met Praktijk De Engh