Soms zijn problemen niet eenduidig te herleiden tot bijvoorbeeld ‘autisme’, ‘opvoedingsproblemen’, ‘leerproblemen’ of ‘ADHD’. Er is dan sprake van meervoudige problematiek. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van individuele kwetsbaarheden en bepaalde interactiepatronen en betekenisverlening in het gezin. Een kind toont verminderde schoolprestaties, aandachtsproblemen, stress en buikpijn. Of er is bijvoorbeeld sprake van een combinatie van conflicten thuis en op school, slaapproblemen en depressieve klachten.

Praktijk De Engh is zeer deskundig en ervaren in het leveren van maatwerk in diagnostiek en zorg bij meervoudige en complexe problematiek. Via een gefaseerd traject van intake, taxatie en aanvullende diagnostiek wordt een uitgebalanceerd behandel- en begeleidingstraject ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij er intensief wordt samengewerkt met ouders of het hele gezin en zo nodig met school.

Binnen de diagnostiek- en behandeltrajecten wordt gebruikt gemaakt van individuele trajecten, systeemtherapie of een combinatie hiervan. Voorbeelden van een meer individueel gericht traject zijn ‘dyscalculiebehandeling met een eigen leerlijn op school’, ‘EMDR’ of een ‘geprotocolleerde cognitief-therapeutische behandeling van een angststoornis’. Individuele trajecten worden altijd gecombineerd met ouderbegeleiding of gezinsgesprekken. Voorbeelden van systemisch werken zijn ‘systeemtherapie bij depressieve klachten’ of een ‘gehechtheidsgerichte gezinstherapie bij conflicten thuis’.


Coronavirus

In verband met het coronavirus maakt Praktijk De Engh met alle cliënten individuele afspraken.
Een deel van de afspraken vindt plaats op de praktijk en een deel via (beeld)bellen.
De medewerkers van Praktijk De Engh werken gedeeltelijk op de praktijk en gedeeltelijk vanaf thuis.

Praktijk De Engh volgt de richtlijnen van het RIVM:
 • blijf thuis bij klachten
 • houd 1,5 meter afstand
 • handen wassen bij binnenkomst

 • Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via 035-6030195 (di/do/vr tussen 09:00 - 11:00 of laat een bericht achter op de voicemail) of per e-mail via info@engh.nl

  Contactgegevens

  Adres:
  Praktijk De Engh
  Beukenlaan 9a
  3762 AE Soest
  info@engh.nl

  Telefonische bereikbaarheid:
  035-6030195

  dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur

  voor:
  • administratieve vragen
  • vragen omtrent werkwijze kosten en vergoedingen
  • informatie over wachtlijst en aanmelding

  Inlichtingen of aanmeldingen:
  Maakt u hiervoor gebruik van onderstaande contactformulieren
  Praktijk De Engh
  Top