Soms zijn problemen niet eenduidig te herleiden tot bijvoorbeeld ‘autisme’, ‘opvoedingsproblemen’, ‘leerproblemen’ of ‘ADHD’. Er is dan sprake van meervoudige problematiek. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van individuele kwetsbaarheden en bepaalde interactiepatronen en betekenisverlening in het gezin. Een kind toont verminderde schoolprestaties, aandachtsproblemen, stress en buikpijn. Of er is bijvoorbeeld sprake van een combinatie van conflicten thuis en op school, slaapproblemen en depressieve klachten.

Praktijk De Engh is zeer deskundig en ervaren in het leveren van maatwerk in diagnostiek en zorg bij meervoudige en complexe problematiek. Via een gefaseerd traject van intake, taxatie en aanvullende diagnostiek wordt een uitgebalanceerd behandel- en begeleidingstraject ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij er intensief wordt samengewerkt met ouders of het hele gezin en zo nodig met school.

Binnen de diagnostiek- en behandeltrajecten wordt gebruikt gemaakt van individuele trajecten, systeemtherapie of een combinatie hiervan. Voorbeelden van een meer individueel gericht traject zijn ‘dyscalculiebehandeling met een eigen leerlijn op school’, ‘EMDR’ of een ‘geprotocolleerde cognitief-therapeutische behandeling van een angststoornis’. Individuele trajecten worden altijd gecombineerd met ouderbegeleiding of gezinsgesprekken. Voorbeelden van systemisch werken zijn ‘systeemtherapie bij depressieve klachten’ of een ‘gehechtheidsgerichte gezinstherapie bij conflicten thuis’.


Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top