Binnen Praktijk De Engh wordt naast individuele zorg, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR of enkelvoudige behandeling bij leerstoornissen, ook therapie geboden vanuit het systeemtheoretische kader. Uitgangspunt daarbij is dat het aangemelde kind en zijn psychische problemen vaak beter begrepen kunnen worden binnen de sociale en relationele context. De omgeving van het kind, vaak de ouders, het hele gezin of soms ook de onderwijsprofessionals spelen een belangrijke rol in het veranderingsproces. Binnen de systeemtherapie bij Praktijk De Engh wordt veelal gebruik gemaakt van videofeedback.

Voorbeelden van interventiemethodieken die worden gebruikt, zijn: NIKA, ABFT/AFFT, MBT-F


Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:
  • administratieve vragen
  • vragen omtrent werkwijze, kosten en vergoedingen
  • informatie over wachtlijst en aanmelding

Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van onderstaande contactformulieren
Praktijk De Engh
Top