Binnen Praktijk De Engh wordt naast individuele zorg, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR of enkelvoudige behandeling bij leerstoornissen, ook therapie geboden vanuit het systeemtheoretische kader. Uitgangspunt daarbij is dat het aangemelde kind en zijn psychische problemen vaak beter begrepen kunnen worden binnen de sociale en relationele context. De omgeving van het kind, vaak de ouders, het hele gezin of soms ook de onderwijsprofessionals spelen een belangrijke rol in het veranderingsproces. Binnen de systeemtherapie bij Praktijk De Engh wordt veelal gebruik gemaakt van videofeedback.

Voorbeelden van interventiemethodieken die worden gebruikt, zijn: NIKA, ABFT/AFFT, MBT-F


Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top