Binnen Praktijk De Engh wordt naast individuele zorg ook therapie geboden vanuit het systeemtheoretische kader. Uitgangspunt daarbij is dat het aangemelde kind en zijn of haar psychische problemen vaak beter begrepen kunnen worden binnen de sociale en relationele context. De omgeving van het kind, vaak de ouders, het hele gezin of soms ook de onderwijsprofessionals spelen een belangrijke rol in het veranderingsproces. Binnen de systeemtherapie bij Praktijk De Engh wordt veelal gebruik gemaakt van videofeedback.

Voorbeelden van interventiemethodieken die worden gebruikt, zijn: NIKA, ABFT/AFFT, MBT-F