Heeft u een klacht?
De medewerkers van Praktijk De Engh doen hun uiterste best om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Bent u toch ontevreden over de behandeling, of de manier waarop u bent benaderd door een medewerker van Praktijk De Engh? Laat ons dit dan alstublieft weten, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
U kunt hiervoor bellen met 035-6030195 (secretariaat), of mailen naar info@engh.nl

Vertrouwenspersoon
Wilt u liever niet rechtstreeks contact opnemen met Praktijk De Engh, dan kunt u ook (gratis) terecht bij een vertrouwenspersoon van het AKJ, de organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Het AKJ is onafhankelijk en ondersteunt u bij uw klacht.

Klachtencommissie
Praktijk De Engh is tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, het Klachtenportaal Zorg. Mocht u een klacht hebben waar u met Praktijk De Engh niet uitkomt, dan kunt u zich bij deze klachtencommissie melden.


Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top