Vergoede zorg
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht en verloopt de bekostiging van de jeugdzorg niet langer via de zorgverzekeraar, maar via de gemeenten. Bij de decentralisatie van de jeugdzorg zijn er 42 jeugdzorgregio’s gevormd.

Praktijk De Engh heeft zorgcontracten afgesloten met de volgende regio’s: Eemland (Amersfoort), FoodValley, Lekstroom en Gooi en Vechtstreek.

Indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden is er bij Praktijk De Engh sprake van (gedeeltelijk) vergoede zorg:

  • er is een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of het sociaal team/jeugdteam; bij ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) geldt ‘school/samenwerkingsverband‘ als verwijzer
  • er is sprake van (een ernstig vermoeden van) een psychiatrische stoornis conform het handboek van de psychiatrie (DSM V), met uitzondering van de volgende stoornissen: leerstoornis, aanpassingsstoornis, coördinatieontwikkelingsstoornis óf er is sprake van (een ernstig vermoeden) van ernstige, enkelvoudige dyslexie
  • de cliënt is woonachtig in één van de volgende gemeenten: Amersfoort, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bunschoten, Ede, Eemnes, Gooise Meren (Bussum, Muiden, Naarden), Hilversum, Houten, Huizen, IJsselstein, Laren, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Vianen, Weesp, Wijdemeren, Woudenberg

Indien u twijfelt of de zorg voor uw kind vergoed wordt, neemt u dan contact op met het secretariaat.

Particuliere zorg
Indien er geen sprake is van vergoede zorg, hanteert Praktijk De Engh de volgende tarieven:

  • taxatiefase compleet: € 157,50
  • diagnostiek per uur: € 95,00
  • therapiesessie per uur* (45 min. contact, 15 min. voorbereiding): € 95,00
  • behandelsessie bij leerproblemen of -stoornissen per uur* (45 min. contact, 15 min. voorbereiding): € 90,00

*) Indien de sessies ingepland worden voor meer of minder dan 45 minuten per keer, dan worden de kosten naar rato verhoogd of verlaagd.

  • ontwikkelen eigen leerlijn 30 minuten per week: € 42,50
  • supervisie per uur: € 95,00

Afzeggen
Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien een afspraak niet wordt nagekomen en niet tijdig is afgezegd, zal een bedrag van € 50,- in rekening gebracht worden. Dit bedrag, het ‘no-show-tarief’, wordt niet vergoed.


Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top