Binnen Praktijk De Engh vindt wetenschappelijk onderzoek plaats in het kader van een promotietraject van Elle Ankone.

Titel: Ernstige rekenproblemen, gehechtheidsproblemen en stress.

Promotor: prof. J.E.H. van Luit
Co-promotor: dr. J. Zevalkink
Promovendus: drs. E. Ankone
Planning: heden – zomer 2024

In het onderzoek wordt onderzocht of een onveilige gehechtheid bij kinderen samengaat met zwakkere schoolprestaties en in het bijzonder bij rekenen. Ook wordt nagegaan of onveilige gehechtheid bij kinderen met rekenproblemen gerelateerd is aan meer stress op rekentaken en aan een zwakkere taakaanpak. Ook wordt de relatie tussen gedragsproblemen, een onveilige gehechtheid en rekenproblemen onderzocht.
Daarnaast worden enkele onderliggende factoren in kaart gebracht, zoals het reflectief functioneren van ouders.

Het onderzoek vindt plaats in een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Praktijk De Engh.


Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top