Binnen Praktijk De Engh vindt wetenschappelijk onderzoek plaats in het kader van een promotietraject van Elle Ankone.

Titel: Ernstige rekenproblemen, gehechtheidsproblemen en stress.

Promotor: prof. J.E.H. van Luit
Co-promotor: dr. J. Zevalkink
Promovendus: drs. E. Ankone
Planning: heden – zomer 2024

In het onderzoek wordt onderzocht of een onveilige gehechtheid bij kinderen samengaat met zwakkere schoolprestaties en in het bijzonder bij rekenen. Ook wordt nagegaan of onveilige gehechtheid bij kinderen met rekenproblemen gerelateerd is aan meer stress op rekentaken en aan een zwakkere taakaanpak. Ook wordt de relatie tussen gedragsproblemen, een onveilige gehechtheid en rekenproblemen onderzocht.
Daarnaast worden enkele onderliggende factoren in kaart gebracht, zoals het reflectief functioneren van ouders.

Het onderzoek vindt plaats in een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Praktijk De Engh.


Corona

In verband met het coronavirus maakt Praktijk De Engh met alle cliënten individuele afspraken.
Een deel van de afspraken vindt plaats op de praktijk en een deel via (beeld)bellen.
De medewerkers van Praktijk De Engh werken gedeeltelijk op de praktijk en gedeeltelijk vanaf thuis.

Praktijk De Engh volgt de richtlijnen van het RIVM:
 • blijf thuis bij klachten
 • houd 1,5 meter afstand
 • handen wassen bij binnenkomst

 • Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via 035-6030195 (di/do/vr tussen 09:00 - 11:00 of laat een bericht achter op de voicemail) of per e-mail via info@engh.nl

  Contactgegevens

  Adres:
  Praktijk De Engh
  Beukenlaan 9a
  3762 AE Soest
  info@engh.nl

  Telefonische bereikbaarheid:
  035-6030195

  dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur

  voor:
  • administratieve vragen
  • vragen omtrent werkwijze kosten en vergoedingen
  • informatie over wachtlijst en aanmelding

  Inlichtingen of aanmeldingen:
  Maakt u hiervoor gebruik van onderstaande contactformulieren
  Praktijk De Engh
  Top